Ikke en mulighed

Missionsbefalingen er ikke en mulighed, man kan overveje – men en befaling, vi må adlyde. Hudson Taylor.