Grundlag

OAC Danmark – Friluftsmissionen bygger sit arbejde på Open Air Campaigners Internationals læregrundlag “Statement of faith”, her gengivet på dansk:

1. Skrifterne. Vi tror, at ethvert ord i Bibelen er inspireret af Gud, at de første skrifter er uden fejl, og at Gud derved har givet menneskeheden sit eviggyldige budskab.

2. Guddommen. Vi tror på én Gud, som til evig tid vil have tre skikkelser: Fader, Søn og Helligånd.

3. Jesus Kristus. Vi tror på hans fulde guddommelighed, hans jomfrufødsel, hans fulde menneskelige væsen, hans syndfrie liv, hans stedfortrædende død, hans legemlige opstandelse, hans himmelfart, hans nuværende ypperstepræstelige tjeneste og hans kommende personlige genkomst til jorden.

4. Helligånden. Vi tror på hans fulde guddommelighed. Han overbeviser syndere og frelser dem, der tror på Kristus. Han bor i, besegler og giver troende del i Kristi legeme. Han giver åndelige gaver og styrke til at leve et kristent liv.

5. Mennesket. Vi tror, at Gud skabte alle ting som beskrevet i 1. Mosebog. Vi tror, at det første menneske, Adam, ved sin synd bragte åndelig død over hele menneskeheden, som derfor vil være dømt til evig død, hvilket gør genfødelse en absolut nødvendighed.

6. Frelse. Vi tror, at Gud giver evigt liv til dem, der angrer og sætter deres lid til Kristus alene, så de bliver retfærdiggjort ved Kristi blod og tilregnet hans retfærdighed.

7. Kirken. Vi tror på én almindelig kirke, som alle troende tilhører. Vi tror på vigtigheden af den lokale kirke bestående af troende, der samles med henblik på tilbedelse, fællesskab og oplæring. Vi tror, at kirken er ansvarlig for at opfylde Kristi store bud om at prædike evangeliet for alle folkeslag.

8. Fremtiden. Vi tror på sjælens eksistens til evig tid, den legemlige opstandelse, evig velsignelse af troende og evig fortabelse for de vantro.

I overensstemmelse med dansk tradition og danske kirkeforhold vil OAC DK tillige være forpligtet på de evangelisk lutherske bekendelsesskrifter.

Danmark

Pr. 1/1-2023 lavede vi et strategisk partnerskab med Luthersk Mission (LM – dlm.dk), som bl.a. betyder, at vi har lavet denne forretningsorden for OAC Danmark – Friluftsmissionen.