Vision, mission og værdier

fmlogo200Uden Guds ledelse vil et folk fare vild står der i Ordsp 29,18 (Bibelen på Hverdagsdansk 2007). Sådan er det stadig. Vi har brug for nogle pejlemærker at styre efter. Derfor har vi i OAC Danmark – Friluftsmissionens bestyrelse udformet vision, mission og værdier for arbejdet. Vision og mission er hentet direkte fra Open Air Campaigners og er således fælles med vore internationale søsterorganisationer. Desuden har vi formuleret 6 værdier, som vi mener har høj prioritet i vort arbejde.


Vision
At gøre Kristus kendt for alle mennesker alle steder

Mission
OAC Danmark – Friluftsmissionen er en organisation, som primært ønsker at forkynde evangeliet til ikke-kristne mennesker blandt andet gennem gadeevangelisering, samt at udruste og opmuntre lokale kristne fællesskaber til at gøre det samme.

Værdier

 1. Kald til at nå ”manden på gaden” Vi satser på, at bringe Guds kærlighed til mennesker gennem offentlig forkyndelse – på gaden og mange andre steder.
  Matt 9,35-36; Mark 16,15; ApG 17,16-17
 2. Kreativitet Vi satser på mange kreative former, som kan skabe og holde opmærksomhed på forkyndelsen samt understrege vigtige pointer i forkyndelsen. Kreativiteten må til enhver tid have relevans for tilhørerne og må aldrig tage fokus fra evangeliet.
  2 Tim 4,1-5
 3. Kvalitet Vi prioriterer, at vore medarbejdere dygtiggør sig gennem kurser og personlig forberedelse. På den måde når de bedst frem med budskabet, og samtidig ærer de Gud. 2 Tim 3,14-4,5; Ef 4,11-16
 4. Kirke Vi satser på, at vore medarbejdere er aktivt engagerede i et lokalt menighedsfællesskab, hvor de møder Bibelens og Helligåndens vejledning, som viser dem, hvordan de skal leve. Desuden ser vi gerne, at evangelisering sker ud fra lokale kristne fællesskaber.
  ApG 2,42; ApG 13,2-3; Kol 3,1-17; Rom 12,1-2
 5. Kærlighed Vi stoler på Guds kærlige omsorg for os, både når det gælder vor tjeneste og vort personlige liv.
  1 Kor 9; Matt 6,33
 6. Kædereaktion Vi satser på gennem vor tjeneste at oplære andre kristne og at give praktisk evangelisations­undervisning.
  2 Tim 2,2; Ef 4,11-13; Matt 28,18-20