Nogle ville høre mere…

Uge 27 og 28 havde vi igen i år nogle dejlige dage på Gammelbro Camping. Vi var et dejligt team med dejligt fællesskab: Vi fik lov til ved GospelKids, gennem samtaler bl.a. i Jesus-teltet, aktiviteter omkring bålet, andagter og meget andet at dele evangeliet om Jesus som vores frelser. Nogle børn ville gerne med i en børneklub derhjemme, og en familie ville gerne med i et kristent fællesskab. Og flere fik en bibel eller bibeldel og ønsker at undersøge den kristne tro mere. Vi tog hjem med stor TAK til Gud, at vi endnu engang blev brugt i hans tjeneste.