oac logo

  • forside1
  • forside2
  • forside5
  • forside6
  • forside3
  • Forside

Evangelisering ved Malmöfestivalen

malmo_aug11Midt i august er der hvert år Malmöfestival. Til dette års festival var flere kirker under navnet Street Church gået sammen om en stand, hvor der blev uddelt Bibler og anden kristen litteratur. Vi havde mange samtaler, og nogle gange fik vi lov til at bede for mennesker, der ønskede det. Desuden var der gademøder på torvet, bl.a. sammen med amerikaneren Mickey Walker, som bor i Irland. Det var et dejligt gensyn med ham. Han var nemlig en af de første, der for godt og vel 20 år siden inspirerede os her i Danmark til at bruge tale-male-bræt.

Udskriv E-mail

Jeg er i gang med at læse Bibelen ...

tmb2... fordi jeg ønsker at vide mere om kristendommen." Vi havde mange gode samtaler på gaden i København i den første uge af august, og dette var blot én af de mange opmuntrende sætninger, vi hørte. Sammen med IMU i København arrangerede Friluftsmissionen for første gang Reach The City i Danmark.
Idéen til Reach The City kommer fra Friluftsmissionens søsterorganisationer i bl.a. Østrig, Tyskland og England. Reach The City er undervisning kombineret med gadeevangelisering.

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Mange muligheder på Gammelbro Camping

gc11_gospelkidsIgen i år var der mange muligheder for at dele ud af evangeliet på Gammelbro Camping. Som de seneste mange år var Cafébussen og Friluftsmissionen + et team på ca. 20 medarbejdere på Gammelbro Camping i begyndelsen af juli.
Et blev til et væld af aktiviteter blev gennemført for børn, unge og voksne - næsten døgnet rundt.
Blandt de nye tiltag i år, var GospelKids hver eftermiddag. En flok engageede og sangglade børn sang og lavede fagter til. gammelbro_2007_5En anden ny ting var gratis morgenbord for alle, der havde lyst. Omkring 75 campister mødte op.
I Jesus-teltet om natten kom en del teenagere og unge - for at hygge sig, snakke om den kristne tro og lytte til andagten, som hver aften holdes kl. 24. Efter andagten er der ofte en del spørgsmål og mange emner om tro og Gud, der bliver vendt.
Igen i år tog vi medarbejdere trætte - men meget berigede hjem!
DR1 optog nogle indslag fra teamets arbejde.

Udskriv E-mail

Jesperhus Gospel – en god dag på trods af regn

jg11_gudstj2. pinsedag var der igen Jesperhus Gospel på Mors. Dagen begyndte med en dejlig familiegudstjeneste i Junglecaféen. Ca. 450 personer var mødt frem til en festlig gudstjenestefejring. Peter Noer, en af de lokale præster, prædikede om Guds kærlighed til os – og brugte bl.a. en stor hjerteballon som illustration. Sidst i gudstjenesten fik alle deltagere en hjerteballon, som de kunne tage med sig og på den måde resten af dagen blive mindet om Guds kærlighed til os i Jesus. På trods af flere regnbyger i dagens løb blev gospelkoncerter og de fleste andre udendørs aktiviteter gennemført.

Se fotos på www.jesperhusgospel.dk.

Udskriv E-mail

Mange til teltmøde i Rødovre

teltm_rodovre11I mere end 10 år har der været afholdt evangeliserende teltmøder i Kærene i Rødovre. I området bor mange mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk. Gennem årene er der blevet skabt et rigtigt godt forhold til beboerne i området, og derfor så vi en del af de lokale beboere deltage i både legeaktiviteterne omkring teltet og arrangementerne i teltet. Ved børnemødet fik jeg lov til at fortælle om Jesus og hans død på korset for omkring 30 børn, og ved aftenmødet var der mere end 40 børn og voksne, der lyttede til forkyndelsen om Abraham og Isak. Mellem de 2 møder var der fælles aftensmad, hvor ca. 100 mennesker blev bespist ved en fælles indsats fra en række frivillige.

Udskriv E-mail

Ny evangelist

stefanogfamVi er meget glade for at kunne byde Stefan Jacobsen velkommen som ny evangelist i Friluftsmissionen. Stefan bor i Bellinge lige syd for Odense sammen med sin kone Gitte og deres 2 børn, Gabriel og Savanna. Stefan er 35 år. Han er uddannet tømrer og en Tværkulturel Missions uddannelse, som både indeholder teologi og kulturkundskab. Han har bl.a. arbejdet i Tanzania og Sierre Leone - og har de seneste 4 år arbejdet på Kratholmskolen i Bellinge.

Stefan brænder for at bringe evangeliet om Jesus ud. Bl.a. siger han: "Ønsket om at have et arbejde som evangelist har nok altid været hos mig, og jeg oplever stor glæde ved at fortælle om Jesus og det gerne på en anderledes og overraskende måde og sådan, at det er lige til at gribe om for tilhørerne".

Vi byder Stefan og hans familie velkommen til fællesskabet i Friluftsmissionen.

Bed - brug - støt
Vi tror, at Friluftsmissionens venner vil tage godt imod Stefan ved først og fremmest at bede for ham. Og ved at gøre brug af ham. Kontakt ham gerne - klik på Kontakt / Medarbejdere i menuen for oven.
Stefan er som andre evangelister i Friluftsmissionen ikke ansat med fast løn, men han er afhængig af gaver, der gives til hans tjeneste. Se mere om, hvordan du kan støtte Stefan ved at klikke på mønterne i venstre side.

Udskriv E-mail