oac logo

  • forside1
  • forside2
  • forside5
  • forside6
  • forside3
  • Forside

Pinsegospel - en muntrende dag

2. pinsedag så et nyt arrangement dagens lys: Pinsegospel. Et helt nyt koncept var det dog ikke. Der var nemlig hentet megen inspiration fra mange tidligere års Jesperhus Gospel. Der blev dog også afprøvet nye ting, bl.a. hoppeborg og cafébus. Dagen begyndte med en dejlig friluftsgudstjeneste med forkyndelse ved OAC Danmarks formand Jørn A. Pedersen og sang ved børn fra Lødderup Friskole under ledelse af Lydiah Wairimu. Senere på dagen var det Hans Jørn Østerby, der med sit store repertoire forkyndte og sang evangeliet for tilhørerne, krydret med bugtaling og trylleri. Det var en meget opmuntrende dag.

Udskriv E-mail

Når man giver idéer

– bliver man selv beriget med nye idéer!

I slutningen af maj underviste Torben Østermark præster og andre ledere ved et fælleskonvent i København. Emnet var visuelle hjælpemidler. Gennem en smule teori og en mængde praktiske øvelser fik tilhørerne et glimt af de mange muligheder, som de visuelle hjælpemidler giver, når evangeliet skal formidles. Ikke mindst når der skal forkyndes for børn og unge, har visuelle hjælpemidler en betydelig understøttende effekt, men også uden for kirkerummets mure kan visuelle hjælpemidler have en god virkning. Desuden kan det også i søndagens prædiken være godt at bruge en visuel knag, så tilhørerne bedre kan huske indholdet. Det bedste ved at dele ud af idéer er, at man selv får idéer tilbage!

Udskriv E-mail

Optaget af at dele evangeliet med andre

Vi er glade for at byde velkommen til Daniel Solgaard som ny fritidsevangelist i OAC Danmark - Friluftsmissionen. Daniel har gået på KFS' Ledertræningscenter (LTC) i Ødsted de seneste 9 måneder. Han kommer fra Kragelund ved Vejle og regner med at bosætte sig i området omkring Vejle. Her vil han gerne finde et deltidsjob og ved siden af sit job bruge tid på at evangelisere og forkynde.
Daniel siger selv: "Jeg er optaget af at dele evangeliet med mine venner og mennesker omkring mig. Det har ført til mange samtaler om tro såvel med kristne som ikke-kristne. Jeg forsøger ofte at sætte mig i den ikke-troendes sted og prøver at forstå, hvordan han/hun vil forklare verden. Det har også gjort, at jeg selv har stillet mange spørgsmål til troen og til livet. Nogle af de spørgsmål er besvarede, og andre ubesvarede. De ubesvarede spørgsmål bruger jeg til at minde mig selv om, at troen først og fremmest handler om tillid og håb, og ikke om min viden eller forståelse for det, jeg tror og håber på."
Vi glæder os til samarbejdet med Daniel. Vi vil opfordre jer til at bede for Daniel og hans tjeneste som fritidsevangelist. Der skal samtidig lyde en stor opmuntring til at bruge ham. Få hans kontaktoplysninger her

Udskriv E-mail

Gi' et gademøde

Vi holder jævnligt gademøder i København, Allerød, Hillerød og Albertslund. Der er hver gang udgifter til kørsel, Bibler og traktater til uddeling. Desuden har vi brug for gaver til at dække evangelisternes løn.
Vil du gi' et gademøde? Det koster mellem kr. 500 og kr. 1.000 pr. gang. Tak for ethvert bidrag, der indbetales på OAC's konto nr. 3733 6043038.

Udskriv E-mail

Pinsegospel på Mors

Som tidligere annonceret er det besluttet ikke at fortsætte traditionen med Jesperhus Gospel. I stedet vil et nyt arrangement se dagens lys i Lødderup 2. pinsedag, som i år falder den 16. maj 2016. Arrangementet begynder med en friluftsgudstjeneste, hvor prædikanten er Jørn A. Pedersen (formand for OAC Danmark og tidligere præst i Lødderup). Eftermiddagen byder på et spændende familieprogram, som især er målrettet børnene. Vi ser meget frem til det fortsatte samarbejde med menighederne på Mors. Se mere på www.pinsegospel.dk

Udskriv E-mail

Stefan Jacobsen er fremover fritidsevangelist

Stefan Jacobsen har i nogle år været ansat som deltidsevangelist i OAC Danmark - Friluftsmissionen. Han har desværre besluttet sig for at stoppe i denne gerning. Hans tømrerfirma tager meget tid, og han trænger til at blive lettet for noget af det pres, der ligger på hans skuldre. Derfor stopper han som deltidsevangelist pr. 30. marts 2016, men vil gerne fortsætte med nogle enkeltstående opgaver som fritidsevangelist.
Vi siger stor tak til Stefan for indsatsen og arbejdsfællesskabet – og glæder os over, at han fortsætter som fritidsevangelist.
Vi vil også gerne sende en stor tak til alle, der har støttet ham økonomisk og med forbøn. Tak, at I har båret med – og været en støtte for Stefan, Gitte og børnene.

Udskriv E-mail

Flere artikler ...