oac logo

  • forside1
  • forside2
  • forside5
  • forside6
  • forside3

Mange muligheder på Gammelbro Camping

gc11_gospelkidsIgen i år var der mange muligheder for at dele ud af evangeliet på Gammelbro Camping. Som de seneste mange år var Cafébussen og Friluftsmissionen + et team på ca. 20 medarbejdere på Gammelbro Camping i begyndelsen af juli.
Et blev til et væld af aktiviteter blev gennemført for børn, unge og voksne - næsten døgnet rundt.
Blandt de nye tiltag i år, var GospelKids hver eftermiddag. En flok engageede og sangglade børn sang og lavede fagter til. gammelbro_2007_5En anden ny ting var gratis morgenbord for alle, der havde lyst. Omkring 75 campister mødte op.
I Jesus-teltet om natten kom en del teenagere og unge - for at hygge sig, snakke om den kristne tro og lytte til andagten, som hver aften holdes kl. 24. Efter andagten er der ofte en del spørgsmål og mange emner om tro og Gud, der bliver vendt.
Igen i år tog vi medarbejdere trætte - men meget berigede hjem!
DR1 optog nogle indslag fra teamets arbejde.

Udskriv E-mail