Fradragsregler

paragrafGaver til OAC Danmark – Friluftsmissionen kan gives jvf. disse regler i ligningsloven:

Fradragsregler:
Jf. lov fra Folketinget fra 2008 skal indberetning af gaver til SKAT gøres af de foreninger, som modtagerne gaverne. Det gælder også for OAC Danmark – Friluftsmissionen. Dertil har vi brug for givernes CPR nr. Du kan sende os en mail på oac@oac.dk, eller du kan udskrive og sende os den pr. post – se adressen her.

Gaver (jf. Ligningsloven §8A)
I indkomståret 2020 kan hele gavebeløbet op til kr. 16.600 fradrages (den tidligere undtagelse af de første kr. 500 er bortfaldet).

Gavebreve (jf. Ligningsloven §12)
Gavebeløb, som gives i forbindelse med en gavebrevskontrakt, kan fratrækkes fuldt ud. Hvis gavebeløbet overstiger 15.000 kr. kan der dog maksimalt fradrages 15% af bruttoindkomsten.
Download her.

Hver person kan udnytte både gaver jf. §8A og §12.