Flere samtaler

Først på året havde vi gadeevangelisering ved Nørreport Station ca. en gang om måneden. De seneste 2-3 måneder har vi været der ca. hver 14. dag. Vi har oplevet, at vi i denne periode har haft flere længere samtaler med mennesker end igennem de sidste par år. Mange af dem, vi taler med, har ikke noget særligt stort kendskab til Bibelen og den kristne tro. Men flere søger efter noget at tro på og noget at bygge deres liv på. Et andet gennemgående træk er, at en del har mødt det kristne budskab på forskellige måder: Gennem en bedstemors forbøn, ved konfirmationsforberedelsen. Eller gennem en kristen kammerat på gymnasiet eller en anden nær relation. Dette har været en god påmindelse til os, som vi gerne deler: Det er vigtigt, at vi deler vidnesbyrdet om Jesus med dem, vi møder i vores hverdag.