En stor opmuntring!

Hvordan opmuntre hinanden i troen? Hvad kan vi lære af Barnabas? Sådan lød emnet, da jeg talte til menighedsmøde i Skelgårdskirken på Amager. Med udgangspunkt i flere små afsnit i Apostlenes Gerninger så vi på, hvordan Barnabas var en stor opmuntring for både menigheder og andre medarbejdere. Vi kan lære meget af ham både når det gælder at bringe evangeliet til andre, introducere nye til menigheden, opmuntre de kristne, give en medkristen en ny chance, give penge til kirken mm. Det var en rigtig dejlig aften, som også blev en stor opmuntring for mig!