Det lyder som en aprilsnar….

Det lyder som en aprilsnar

I mine ører lyder det som en aprilsnar…. men den er god nok. Det er 40 år siden, jeg begyndte som evangelist!
Vejen er gået fra vest til øst. Jeg begyndte i Hvide Sande og har de seneste mange år slået mine folder i Storkøbenhavn.
Ellers har jeg fået lov at dele evangeliet med mange mennesker fra Skagen i nord til Rødby i syd – og alle mulige steder ind imellem. Og desuden i mange andre lande.
For mange år siden hørte jeg en god definition på evangelisering: At forkynde enkelt om Jesus Kristus i Helligåndens kraft og overlade resultaterne til Gud. Jeg har bedt om, at dette måtte være den måde, jeg fik lov at tjene Gud på i alle årene.

Nogle ting har ikke ændret sig i de 40 år:
Skriften er den samme – og Jesus er den samme. Og Hans kald til at være ”præst for dem, der ikke går i kirke” er det samme.
Menneskers behov for evangeliet er helt det samme, og derfor er vi sendt til dem med verdens bedste budskab.
Som evangelist er det ikke godt at stå alene. Man har brug for et team, et netværk, en menighed. Gud har gennem årene givet mig mange gode teams og netværk. I de seneste mange år har mit netværk været OAC – et fantastisk målrettet og inspirerende, internationalt netværk af mennesker, der brænder for, at mennesker hører evangeliet om Jesus.
Andre kristnes forbøn, støtte, opsorg og opmuntring har været helt uundværlig. Og det har været helt fantastisk at opleve familiens, kollegers, bestyrelses og venners trofaste opbakning og støtte.

Der er også ting, der er forandret – nogle ting endda meget forandret på 40 år:
Først og fremmest er jeg selv forandret. Jeg har langt mere erfaring, og er bl.a. ikke så bange for at møde mennesker, som da jeg var ung. Men desværre har jeg ikke så meget energi som tidligere, og desuden er kroppen ved at være skadet af at stå i utallige timer på gader og torve.
Mennesker, jeg møder er forandret: En gang kunne man enes om, at noget var sandt og ikke sandt, mens det vigtigste i dag er, at noget føles godt for mig! Mange i dag, i hvert fald i de store byer, kender kun ganske lidt til kirke og centrale dele af den kristne tro. Og derfor må man i mange samtaler stort set begynde helt fra nul-punktet.
Formerne: Da mennesker er forandret, er nogle af formerne også forandret. Jeg har prøvet mange ting i årenes løb. Lokalradio, cafébus, stand på kræmmermarkeder, dør-til-dør mission, gadeevangelisering, spørgeundersøgelser, by- og havnefester, karneval, open by night, kulturaftner, campingmission – bare for at nævne nogle. Alle steder var der mulighed for at dele evangeliet om Jesus med børn og voksne!
Og redskaberne har både forandret sig – men nogle har også vist sig gode i rigtigt mange år: Små løbesedler (traktater), konkurrencer, spørgeskemaer, dramastykker, tale-male-bræt, trylleri, balloner, dukker… På trods af forandringerne er det dog sådan, at som en kop kaffe på sømandshjemmet i 1982 var en god begyndelse på en snak – sådan er en kop kaffe på gaden i København en god begyndelse på en snak i 2022.

Tja, 40 år er gået. Jesus kalder os stadig ud med evangeliet til mennesker, der måske mere end nogensinde før har brug for de gode nyheder om frelsen i Ham. Lad os stå sammen i forbøn, giver- og vidnetjeneste, så evangeliet når så mange mennesker som muligt, før det er for sent!